Hem

        

     

      

     

        

     

      

   

 

 

 

 

 

     

Outplacement – kloka vägar till nya uppdrag

Vi höjer ledare och specialisters förmåga att nå och genomföra nya uppdrag inom eller utanför nuvarande organisation. Genom stöd, support, kunskaper och nyttiga nätverk, följer vi hela vägen till nya intressanta roller och positioner.

Interim Management

Interim Management

snabb förstärkning och exklusiv support

Via vår samarbetsparter, erbjuder vi Interima och kvalificerade konsulter som med kort varsel kan axla ledande positioner inom privat och offentlig sektor. 

Ledarstöd

Strategisk rådgivning och operativt stöd till nyckelpersoner

Senior kvalificerad rådgivning till nyckelpersoner på ledningsnivå. Från sammanslagning, nedläggning, förhandling, och kulturarbete, till personlig trygghet och konstruktiv kommunikation i utsatta situationer - Replacement Partner är ditt personliga bollplank, i ditt företags förändringsprocesser eller i frågor som rör dig som individ.

Replacement Partners logo