Välkommen till Replacement Partners!

- för outplacement och karriärutveckling


Replacement Partners är specialiserade på Individuell Outplacement för chefer, ledare och specialister som av något skäl ska lämna sin nuvarande roll. 


Vi är unika i det att vårt uppdrag inte är slutfört förrän den person vi arbetar med funnit en ny sysselsättning som han/hon är nöjd med, så kallad Full Outplacement.

I vår outplacementprocess ingår bearbetning av den förändring som uppkommit, analys av nuläge och kompetensprofil, upprättande av målbild för nästa steg i karriären liksom planering och genomförande av aktiviteter. En framgångsfaktor är aktivt användande och utveckling av kontaktnät. Vi arbetar i nära partnerskap för att nå målet.

Med den kompetens och erfarenhet våra konsulter har så kan vi också engageras för andra uppdrag inom ramen för individuell rådgivning och coachning.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer! 

Följ oss på LinkedIn - klicka på LI knappen längst upp till höger.